Öppet fartyg i Stockholm

Sveriges fartygsbaserade forskning har stor betydelse för vår framtid. Klimat- och miljöförändringar påverkar allt liv på jorden och vi behöver mer kunskap om havet som livsviktig resurs för att kunna fatta hållbara beslut. Genom regelbundna och långsiktiga mätningar och analyser ökar förståelsen för de allvarliga utmaningar som finns när det gäller vårt klimat och vår miljö och vad som behöver göras för att möta dem. I det arbetet spelar de svenska forskningsfartygen en avgörande roll. Vid eventet Öppet fartyg bjuder R/V Skagerak, S/V Ocean Surveyor och R/V Svea in.

9 juni för speciellt inbjudna gäster: eget program samt visning av fartygen
10 juni för speciellt inbjudna gäster: visning av fartygen
11 juni visning för allmänheten, bokning i förväg via länk nedan

RV Skagerrak picture by Tomas Dahlgren
Svea on the sea
Ocean Surveyor

Välkommen ombord på Sveriges forskningsfartyg – ökad kunskap för hållbara hav

Välkommen ombord på Sveriges forskningsfartyg-
ökad kunskap för hållbara hav

R/V Skagerak

Göteborgs universitet

S/V Ocean Surveyor

Sveriges geologiska undersökning

R/V Svea

Sveriges lantbruksuniversitet

Tre fartyg, ett mål!

Sveriges fartygsbaserade forskning och miljöövervakning har stor betydelse för vår framtid. Klimat- och miljöförändringar påverkar allt liv på jorden och vi behöver mer kunskap om havet som livsviktig resurs för att kunna fatta hållbara beslut.
Idag genomförs mätningar för att studera och analysera vad som händer i haven och längs kusterna ‒ dessutom har Sverige världsledande forskning i bland annat svåråtkomliga polarområden.
Men vi behöver göra mycket mer för att möta dagens och framtidens samhällsutmaningar.
En modern och samarbetsinriktad fartygsflotta är en förutsättning för att stärka Sveriges ställning som framstående havsforskningsnation. Genom regelbundna och långsiktiga mätningar och analyser ökar förståelsen för de allvarliga utmaningar som finns när det gäller vårt klimat och vår miljö och vad som behöver göras för att möta dem. I det arbetet spelar de svenska forskningsfartygen en helt avgörande roll.

Svea och Skagerak

Tid kvar till eventet

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

R/V Svea

R/V Svea är ett av världens modernaste forskningsfartyg som kan användas till i stort sett alla typer av marin forskning och miljöövervakning. R/V Svea tillhör Sveriges Lantbruksuniversitet, bemannas av Sjöfartsverket – och de huvudsakliga användarna är Sveriges Lantbruksuniversitet och SMHI som övervakar miljön i Östersjön och Västerhavet

R/V SKAGERAK

R/V Skagerak är Sveriges nya toppmoderna fartyg för forskning, utbildning och samverkan inom de marina vetenskaperna. R/V Skagerak är ett av världens mest flexibla forskningsfartyg och utbildar också nästa generations forskare.

S/V OCEAN SURVEYOR
S/V Ocean Surveyor tillhör Sveriges geologiska undersökning och är specifikt utrustad för att studera havsbottnens egenskaper och tillstånd. Det nyrenoverade fartyget har avancerade positionerings- och mätsystem, labbutrustning och provtagare för marin kartering och miljöövervakning.

SMHI

Se filmen om hur R/V Svea används när SMHI övervakar miljön i Sveriges hav.

KBV 181

Fartyget KBV 181 används av Umeå universitet för forskning och miljöövervakning. Fartyget renoverades 2021 och har fått nya laboratorier ombord.

Tack till alla organisationer som är med och bidrar

Havs och vattenmyndigheten
SGU
Stockholms Universitet
Formas
Polarforskningssekretariatet
Umeå Universitet
SMHI
Göteborgs universitet
SLU

Öppet fartyg

Juni 2022

Konferenssekretariat

För praktiska frågor kontakta Akademikonferens
Tel: 018-672059. Växel: 018-671003