R/V Svea

Sveriges nya oceangående forskningsfartyg är särskilt anpassat för forskning och miljöövervakning i Östersjön och Västerhavet. Fartygets kärnverksamhet är ekosystemundersökningar med fokus på regelbunden övervakning av fiskbestånd och vattenkvalitet av Sveriges Lantbruksuniversitet och SMHI. Dessutom används Svea för forskning om klimatförändringar, kartläggning och övervakning av marin biodiversitet, forskning om övergödning, mätningar av koldioxid och den försurning av haven som koldioxiden orsakar samt mätning av syre och utbredningen av syrefria och syrefattiga bottnar.
Fakta

Fakta om fartyget

Huvudsakliga mått

 • Längd över allt: 69,50 meter
 • Längd mellan perpendiklar: 64,20 meter (fartygets längd vid vattenlinjen)
 • Största bredd: 15,80 meter
 • Djup till nedre däck: 5,90 meter
 • Djup till huvuddäck: 8,60 meter
 • Djup från vattenlinjen: 5,40 m
 • Bruttodräktighet: 3 148

Fart

 • Ekonomifart: 11 knop
 • Maxfart: 13,5 knop

Huvudsakligt framdrivningssystem

Dieselelektriskt framdrivningssystem, levererat av Indar

 • Två vändbara, seriekopplade, elektriska växelströmsmotorer med en effekt på 1 000 kW vardera och ett varvtal på 0-145 rpm, modell IMU-710-L/8.

Framdrivningsmotorer, levererade av Caterpillar

 • 2 x 1 350 bkW/1 600 rpm, dieselgeneratorer, modell 3512C
 • 1 x 783 bkW/1 600 rpm, dieselgeneratorer, modell 3508C
 • Växelströmsgeneratorer, 690 V/ variabel frekvens

Propeller, levererad av Wärtsilä

 • En propeller med fast stigning, 3 600 millimeter

Inkvartering

Totalt finns plats för 32 besättningsmän och expeditionsdeltagare i 24 enkelhytter och 4 dubbelhytter ombord.

Öppet fartyg

Juni 2022

Konferenssekretariat

För praktiska frågor kontakta Akademikonferens
Tel: 018-672059. Växel: 018-671003