Svea on the sea

ODEN

Isbrytaren Oden

Isbrytaren Oden är en av världens mest kraftfulla icke-atomdrivna isbrytare. Redan under konstruktionen förbereddes isbrytaren även för forskning i polarområdena. Oden har kontinuerligt anpassats ytterligare för forskningsuppgifter och är idag en av de främsta plattformarna för forskning i polarhaven.

Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket har i samverkan sedan 1991 regelbundet genomfört forskningsexpeditioner med Oden i polarområdena. År 1991 deltog Oden i en internationell Arktisexpedition, och blev den 7 september tillsammans med tyska polarforskningsfartyget R/V Polarstern det första icke atomdrivna övervattensfartyget som nått Nordpolen. Oden har genomfört 23 expeditioner i Arktis och fem i Antarktiska oceanen och i augusti 2021 besökte Oden Nordpolen för tionde gången.

Den stora flexibiliteten med forskningscontainrar, laboratorier och vinschar gör att forskare inom många olika discipliner kan utnyttja fartyget utifrån sina behov. Fartyget har med stor framgång använts för såväl maringeologi och oceanografi som ekologisk forskning och atmosfärforskning i Arktis och Antarktis.

Läs mer om Oden: https://www.polar.se/stoed-till-polarforskning/isbrytaren-oden/

Fakta

Fakta om fartyget

 • Längd: 108 m
 • Bredd: 31 m
 • Maxfart: 16 knop
 • Ekonomifart: 11 knop
 • Genomsnittlig fart i Arktis: 4 knop
 • Bränslekapacitet: Cirka 4000 m3
 • Huvudmaskin: 4 × Sulzer 8-cyl dieselmotorer (4 × 4 590 kW, total effekt 24 500 hk)
 • Hjälpmaskin: 4 Sulzer 6-cyl dieselmotorer á 1 185 kW
 • Isbrytningsförmåga: 1,9 meter tjock is vid 3 knop (DNV POLAR-20)
 • Deplacement: 11 000–13 000 ton
 • Besättning: Cirka 22
 • Passagerare/forskare: Upp till 45
 • Arbetsbåt: Ja, en för kortare resor och för att samla in prover
 • Helikopter: Helikopterplatta med utrymme för 1–2 mindre helikoptrar
 • Labb: Cirka 16 labbcontainrar á 10 m2
 • Våtlabb/CTD-labb: 20 m2
 • Multibeam: Kongsberg EM122
 • Sub Bottom Profiler: Kongsberg SBP120
 • Kommunikation: Iridium, V-Sat, 4G
 • 20 ton A-ram
 • Två CTD:er
 • Meteorologisystem
 • Fyra vinschar
 • Fem kranar

R/V Electra af Askö

R/V Electra af Askö

Forskningsfartyget R/V Electra af Askö är stationerat vid Stockholms universitets fältstation Askölaboratoriet i Trosa skärgård. Det är ett specialbyggt och välutrustat forskningsfartyg som varit i tjänst sedan sommaren 2016. Hon har utrustning för både vatten- och sedimentprovtagning liksom geofysiska instrument.

Electra är ett litet fartyg, endast 24 meter långt, men har teknik i toppklass och verkar i en helt egen nisch. Eftersom hon bara sticker två meter djupt kan hon provta och mäta även i grunda, kustnära områden där andra fartyg är för stora, men klarar också att gå på längre expeditioner över hela Östersjön.

Med Electra kan forskarna få en bild av världen under ytan redan medan expeditionen pågår. Fartyget har därmed skapat helt nya förutsättningar för hur forskarna kan arbeta med olika forskningsfrågor, och gynnar samarbetet mellan olika forskningsdiscipliner.

Läs mer om Electra:

https://www.su.se/stockholms-universitets-ostersjocentrum/infrastruktur/forskningsfartyg

Fakta

Fakta om fartyget

Längd: 24,3 m
Bredd: 7,2 m
Djup: 2,2 m
Fart: 12 knop
Huvudmaskin: 2 x Volvo Penta
Besättning: 2-3 personer
Passagerare/forskare: 35

Labb: 31 m2
5 ton A-ram
Tre kranar
Två vinschar
Tre avancerade ekolod
Strömmätare
CTD
Väderstation
14 dataskärmar

KBV 181

Vid provtagning i öppet hav i Bottniska viken används Kustbevakningens fartyg KBV 181, som anpassats för forskning och miljöövervakning. Umeå marina forskningscentrum (UMF) bedriver reguljär provtagningsverksamhet året runt, och ofta finns möjlighet för forskare till samordning av provtagningar.

Läs mer om KBV 181: https://www.kustbevakningen.se/bilder-och-fakta/fartyg/kbv-181/

Fakta

Fakta om fartyget

Längd: 56 m
Bredd: 10,2 m
Djupgående: 5,3 m
Deplacement: 991 ton
Isklass: 1A.
Besättning: ca 8
Passagerare/forskare: max 8
Labb: 25 kvm laboratorieutrymmen (avancerade kemiska och biologiska analyser)
Utrymme för 20 fots provtagningscontainer för sedimentprovtagning
Utrymme för 20 fots labcontainer för ytterligare laboratorieutrymme

Rosetthämtare med 12 st Niskinhämtare och CTD SBE 911plus
CTD-sond, Sea bird SBE 19plus
Planktonhåv WP-2 för vajer
Sedimentpropptagare av Geminityp
Van Veen-provtagare
Dragg
Meterhjul för vajer, elektronisk avläsning, 1 st
Vajerspel: 300 m vajer på hydraulkran, diameter 5 mm
Närsaltsanalysator
Inkubator för växtplanktonproduktion
Dragskåp

Öppet fartyg

Juni 2022

Konferenssekretariat

För praktiska frågor kontakta Akademikonferens
Tel: 018-672059. Växel: 018-671003